نظر baran z برای کتاب قدرت حال

قدرت حال
اکهارت تله، غزال رمضانی
(۱۱۶۹ رای)
baran z
۱۳۹۹/۶/۱
کتاب نیروی حال و قدرت حال با هم تفاوت داره؟
هیچ پاسخی ثبت نشده است.