نظر مروارید قاسمی برای رمان شاخه نبات

رمان شاخه نبات
حمزه سردادور
(۸۶ رای)
مروارید قاسمی
۱۳۹۹/۶/۳
پر از تناقضات و فاقد ساختار داستانی منسجم. بی ارزش.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.