نظر Morteza Morteza برای کتاب صوتی انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا
ویکتور فرانکل، امیر لاهوتی
۳۹۸ رای
Morteza Morteza
۱۳۹۹/۶/۹
خیلی کتاب خوبی بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.