نظر قلی میرزا چوپان برای کتاب قدرت حال

قدرت حال
اکهارت تله، غزال رمضانی
(۱۱۵۷ رای)
قلی میرزا چوپان
۱۳۹۵/۳/۲۷
خانمی نوشین افشار این اثاری رابینز نیست آثار برای اکهارت تله نویسنده‌ای این کتاب هست
هیچ پاسخی ثبت نشده است.