نظر Sara Enayati برای کتاب The Old Man and the Sea (پیرمرد و دریا)

The Old Man and the Sea (پیرمرد و دریا)
ارنست همینگوی
(163 رای)
Sara Enayati
۱۳۹۵/۳/۲۷
It's amazing i suggest to others to read it.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.