نظر Amirhossein Razavi برای کتاب الگوریتم و فلوچارت

الگوریتم و فلوچارت
عبدالحمید جهانگیری، افشین امینی
۲۵ رای
Amirhossein Razavi
۱۳۹۹/۶/۱۴
این کتاب محشره تعریف درست و بی عیب از الگوریتم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.