نظر قربانعلی رحیمی برای کتاب صوتی مثنوی معنوی (دفتر دوم)

مثنوی معنوی (دفتر دوم)
جلال الدین محمد بلخی، ساعد باقری
(۵۴ رای)
قربانعلی رحیمی
۱۳۹۹/۶/۲۹
بسیار عالی و گیرا
هیچ پاسخی ثبت نشده است.