نظر الهام. ت برای کتاب دختر کشیش

دختر کشیش
جورج اورول، مهدی افشار
(۱۷ رای)
الهام. ت
۱۳۹۹/۷/۲
فقط جورج اورول میتونه کاری کنه که یک شب تا صبح خواب ببینم دارم تو خیابونهای لندن گدایی میکنم
کلا کتابهاش تلخی خاصی رو به ذهن تزریق میکنه که چون حقیقت داره برامون خوش آیند نیست
Masoud Hoseyni
۱۳۹۹/۷/۲۶
باسلام واقعا همینطوره که شماگفتید... درلحظه خودت رواونجا دراون موقعیت حس میکنی