نظر داریوش برای کتاب صوتی 1984

1984
جورج اورول، صالح حسینی
(۴۷۹ رای)
داریوش
۱۳۹۹/۷/۷
داستانی تخیلی و سیاه در دنیایی شگفت انگیز و ترسناک موضوع در راستای تخریب فرهنگ، تاریخ و بی هویت کردن یک ملت در حکومت‌های دیکتاتوری، کمونیسمی و ساختن ساختاری جدید در راستای اهداف حکومتی. در مجموع مطالعه این داستان به شدت جذاب رو با اجرایی عالی از آقای آرمان سلطان زاده پیشنهاد می‌کنم.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.