نظر جواد فاتحی برای کتاب آدمکش خندان - آدمکش حرفه‌ای جلد هفتم

آدمکش خندان - آدمکش حرفه‌ای جلد هفتم
یو وو، آرمان دیانت مهر
(۱۷ رای)
جواد فاتحی
۱۳۹۹/۷/۱۱
این کتاب بسیار زیبا و تخیلى بود٠ من به تمام نوجوان‌ها این کتاب را پیشنهاد مى کنم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.