نظر محمد طاهر جرجندی برای کتاب بالگرد شناسی

بالگرد شناسی
خلیل کولیوند، زهرا قلخاتباز
(۲۲ رای)
محمد طاهر جرجندی
۱۳۹۹/۷/۱۵
فوق العاده در زمینه شناساتدن خوب عملکرده
هیچ پاسخی ثبت نشده است.