نظر بهی قبی برای کتاب صوتی مردی که سایه شد

مردی که سایه شد
پونه شاهی، مهدی رضایی
(۳۹۳ رای)
بهی قبی
۱۳۹۹/۷/۱۶
متن کتاب‌عالی ولی راوی....... 👎
taha fatah
۱۳۹۹/۹/۲۷
درسته