نظر ارام ا برای کتاب بعد از تاریکی

بعد از تاریکی
هاروکی موراکامی، علی حاجی قاسم
(185 رای)
ارام ا
۱۳۹۹/۷/۱۸
کتاب مفهومی خوب. ارزش خوندن داره
هیچ پاسخی ثبت نشده است.