نظر علی کاشفی صالح برای کتاب ساکت باش و گوش کن

ساکت باش و گوش کن
تیلمن فرتیتا، شادی فروتنیان
۲۴ رای
علی کاشفی صالح
۱۳۹۹/۷/۱۹
راهنمای خوبی برای شروع کارهای بزرگ هستش و اینکه نکات بسیار ساده و قابل درک بیان شده
هیچ پاسخی ثبت نشده است.