نظر Hassan Taghizadeh برای کتاب صوتی انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا
ویکتور فرانکل، امیر لاهوتی
۴۰۰ رای
Hassan Taghizadeh
۱۳۹۹/۷/۲۷
و همچنان پاسخی برای معنای زندگیتان نخواهید یافت.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.