نظر الهام. ت برای کتاب تو

تو
کرولاین کپنس، فریبا محمدی
(102 رای)
الهام. ت
۱۳۹۹/۸/۵
این کتاب زیادی آمریکایی بود، خیلی زیاد، ولی در کل بدک نیست. یه تجربه از ورای ذهن یک روانپریش
ممنونم کتابراه
کاربر M
۱۳۹۹/۹/۹
اگه قرار باشه کل کتاب تو یک جمله توصیف بشه، دقیقا همین نظره