نظر مریم پور هاشمی برای کتاب آدمکش خندان - آدمکش حرفه‌ای جلد هفتم

آدمکش خندان - آدمکش حرفه‌ای جلد هفتم
یو وو، آرمان دیانت مهر
(۱۷ رای)
مریم پور هاشمی
۱۳۹۹/۸/۱۵
به درد نمی‌خوره!
قشنگ نبود
ناهید علیخانی
۱۳۹۹/۸/۱۵
خوب نخون مجبوری؟