نظر رباب کنگاوری برای رمان شمس و طغرا

رمان شمس و طغرا
محمدباقر میرزا خسروی
(52 رای)
رباب کنگاوری
۱۳۹۹/۸/۱۸
کتاب گیرایی بود وبه دل می‌نشست
هیچ پاسخی ثبت نشده است.