نظر غزل صادقی برای کتاب رژیم قلیایی

رژیم قلیایی
عایشه گل چوروحلو، مسعود علی نژاد
۸۹ رای
غزل صادقی
۱۳۹۹/۸/۲۹
کتاب خوبی توصیه میکنم به افرادی که دوست دارند بدنی سالم داشته باشند
هیچ پاسخی ثبت نشده است.