نظر پراو پراوی برای کتاب ستاره های نبرد هوایی (جلد اول)

ستاره های نبرد هوایی (جلد اول)
احمد مهرنیا
(۱۴ رای)
پراو پراوی
۱۳۹۵/۴/۳۰
متاسفانه خاطرات کمی در این کتاب تعریف شده که بدون هیجان هم هستند
هیچ پاسخی ثبت نشده است.