نظر Maryam Ramezani برای کتاب کاربرد رایانه در مدیریت و حسابداری

کاربرد رایانه در مدیریت و حسابداری
فاطمه عبدی سقاواز، یوسف عباس نژادورزی
(55 رای)
Maryam Ramezani
۱۳۹۹/۹/۴
کتاب مفید و عالی بود و بصورت روان توضیح داده شده و قیمت مناسب بود
Ramzan Abbasnejad
۱۳۹۹/۹/۴
تشکر فراوان