نظر Zahra Pooladi برای کتاب برنامه‌سازی پیشرفته با زبان #C

برنامه‌سازی پیشرفته با زبان #C
همایون موتمنی، جواد وحیدی
۹ رای
Zahra Pooladi
۱۳۹۹/۹/۱۳
عالیه در همه زمینه جذابه
Ramzan Abbasnejad
۱۳۹۹/۹/۱۳
تشکر و ممنون