نظر ج ی برای کتاب تماس کوانتومی

تماس کوانتومی
ریچارد گوردون، جمشید هاشمی
(۵۵ رای)
ج ی
۱۳۹۹/۹/۱۴
عالی بود خیلی خوبه
هیچ پاسخی ثبت نشده است.