نظر vida salehi برای کتاب قدرت حال

قدرت حال
اکهارت تله، غزال رمضانی
(۱۱۶۹ رای)
vida salehi
۱۳۹۵/۵/۱۳
زیاد نمیفهممش
هیچ پاسخی ثبت نشده است.