نظر سبحان باقری برای کتاب نگذار بخوابم

نگذار بخوابم
مهرداد مراد
(۱۴۸ رای)
سبحان باقری
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
کتابی بسیار جالب و زیبا
داستان نسبتا کوتاه و مفید
هیچ پاسخی ثبت نشده است.