نظر منصور بدخشان برای کتاب رژیم قلیایی

رژیم قلیایی
عایشه گل چوروحلو، مسعود علی نژاد
۸۹ رای
منصور بدخشان
۱۳۹۹/۱۰/۱۶
برای کسیکه عملا بخواهد با سبک و اصولی علمی تغدیه یومیه داشته باشد تا سالم بوده و از بیمار بودن مصون بماند کتاب ارزشمندی است. نویسنده با بیان ساده و قابل فهم تمام نکات لازم را دراختیار قرار داده است
هیچ پاسخی ثبت نشده است.