نظر هاله صبوری برای کتاب صوتی حاء. سین. نون

حاء. سین. نون
سید علی شجاعی، حامد فعال
(۲۶ رای)
هاله صبوری
۱۳۹۹/۱۰/۱۸
بمیرم برای غربت و مظلومیت امام حسن.
در این کتاب تازه فهمیدم که چطور شد امام صلح کردند.
امامان ما مظهر دانایی و انسانیت و دینداری هستند.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.