نظر مرتضی زارع مقدم برای کتاب نگذار بخوابم

نگذار بخوابم
مهرداد مراد
(۱۴۵ رای)
مرتضی زارع مقدم
۱۳۹۹/۱۰/۲۰
داستان کوتاه خیلی خوبی بود
دست نوسندش رو از دور میبوسم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.