نظر گلبن کمندی برای کتاب صوتی خشم و هیاهو

خشم و هیاهو
ویلیام فاکنر، بهمن شعله ور
۳۰ رای
گلبن کمندی
۱۳۹۹/۱۰/۲۳
فوق العاده قشنگ. 🌹🌹🌹🌹
هیچ پاسخی ثبت نشده است.