نظر شهرام ده سروی برای کتاب صوتی مثنوی معنوی (دفتر دوم)

مثنوی معنوی (دفتر دوم)
جلال الدین محمد بلخی، ساعد باقری
(۵۴ رای)
شهرام ده سروی
۱۳۹۹/۱۰/۲۵
کتاب مثنوی فوق الهادهاست.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.