نظر سارا امیری برای کتاب 19 پله الهی به سوی آرامش

19 پله الهی به سوی آرامش
حمیدرضا انصاری
(441 رای)
سارا امیری
۱۳۹۹/۱۱/۴
متاسفانه به صفحه ۷۳ که رسیدم متاثر شدم از اینکه انقدر راحت میتونیم فکر کنیم که خودمون خوب هستیم و کس دیگه‌ای بد یا بی برکت و اشرف مخلوقات بوی متعفن میده چون ما ممکنه حس کنیم با برکتیم... متاسفم. اگر به اسلام و پیامبران خدا ایمان داشته باشیم حضرت موسی یه سگ و از خودش برتر نمیدونستن بعد ما با چهار تا صلوات فرستادن دور هم با برکت شدیم و برکات از شر و کلمون می‌باره.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.