نظر حمید رحیمی برای کتاب زندگی نامه استیو جابز

زندگی نامه استیو جابز
والتر ایزاکسون، ندا لهردی
(51 رای)
حمید رحیمی
۱۳۹۵/۶/۵
زندگی نامه هر فردی جالبه
هیچ پاسخی ثبت نشده است.