نظر میثم خادمی برای کتاب شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی

شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی
کورتیس لئون، پوراندخت رمدانی
(۴۵ رای)
میثم خادمی
۱۳۹۹/۱۱/۱۷
یک میلیون نفری که گفته شده پارسیان در لشکرکشی با خود به یونان برده‌اند زاییده ذهن مریض مورخانی چون هرودوت است که سعی بر کاهش صلابت تاریخ ایران دارند؛ چقدر عنوان کتاب من رو جذب کرد و چقدر متاسف شدم از مفهون ایران ستیز این کتاب؛ هیهات
هیچ پاسخی ثبت نشده است.