نظر Daryush Parsa برای کتاب شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی

شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی
کورتیس لئون، پوراندخت رمدانی
(۴۵ رای)
Daryush Parsa
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
هرگز نویسنده فکر نمی‌کرد چنین اثر پارسی ستیزی در آثار ایرانی‌ها رویت بشه.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.