نظر حمید زارع برای کتاب شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی

شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی
کورتیس لئون، پوراندخت رمدانی
(۴۵ رای)
حمید زارع
۱۳۹۹/۱۱/۲۲
شما‌هایی که دم از ایران ستیزی میزنید به همه قسمت‌های کتاب عمل کردید که حالا رسیدید به این بخشش که همتون مورخ و تاریخ نگار شدید چرا این همه تعصب دارید آخه
نویسنده مثال زده دشمنی که نکرده
تاریخ را هم فاتحان می‌نویسند ایرانی‌ها شکست خوردن قبول کنید دیگه قرار نیست که همیشه پیروز باشید
ی مشت آدم متعصب‌ی هستید
Khalil N.P
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
درمورد نبرد ترموپیل و آرتمیزیوم هم تحقیق کن.
کسانی هم که به لشکرکشی یک میلیون نفره اعتقاد و باور دارند احمق‌هایی هستند که هیچ ادراکی از توان و قدرت حکومت‌ها در 2500 سال قبل نداشتند.
Khalil N.P
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
اول ازاین که چطورداریوش وخشایا شاه بااون سپاه عظیم خودنتونستن یونان روفتح کنن بعدفیلیپ دوم مقدونی به راحتی یونانیان متحدروشکست میده دوم اینکه درزمان فتح یونان اسکندرچیزی حدود15تا16سال سن داشته چطورفرمانده قسمتی ازسپاه مقدونی بوده سومایونانیان مغلوب پس از3تا4سال بعدبه این سرعت زیربارحکومت مقدونیه میرن وهیچ شورشی نمیشه وازهمه مهمتراسکندربیست ساله روکه به راحتی میتونستن کناربزنن روبه عنوان پادشاه قبول میکنن ازهمه مهمتردرعرض سه سال فتح تمام ایران غیرممکن بوده مامیدونیم که اسکندرحدودیک سال فقط بافینیقی هادرگیرجنگ میشه دوسال دیگه برای کل ایران زمان بسیارکمی بوده وهیچ شورشی درفتوحات اسکندراتفاق نمیفته درحالی اقوام ایرانی بسیاردلیروبی باک بودن که درطول تاریخ جلوی اقوام بسیاروحشی تردست به نافرمانی زدن همه اینه شبهاتی هستندکه مابهشون هیچ توجهی نمیکنیم آخرازهمه مافقط به مورخین یونانی استنادمیکنیم
Khalil N.P
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
مجموعه‌ای از کتاب‌هایی ‌که زندگی نامه‌ی اسکندر رو بررسی می‌کنند.
کارنامه بدروغ. پوران فرخزاد
افسانه اسکندر: جواد هداوند
کتاب عبدالکلام آزاد که به ابوالکلام آزاد هم معروف شده
سفر جنگی اسکندر بزرگترین دروغ تاریخ, احمد حامی
تاریخ پلوتارک ترچمه کسروی
تاریخ هرودوت و.....
به ویژه کتاب افسانه اسکندر که خیلی از این موضوعات رو تدوین و تبیین کرده.
Khalil N.P
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ایران چندین بار اشغال شده و تمام نشانه‌های انها مشخصه.. حمله چنگیز خان به ایران نزدیک به 15سال طول کشید و جلال الالدین با دو سه هزار نفر چندین بار مغولا رو شکست داد یا حمله اعراب حدود بیست سال طول کشید و کسی منکر ان نیست چرا که اثارش هنوز هم هست. ولی لشکر اسکندر ظرف دو سه سال کل دنیارو فتح کرد و هیچ اثار و بنایی وجود نداره... اگر وجود داره معرفی کن تا ماهم بدونیم
زینب بیک زاده
۱۴۰۰/۵/۱۷
به نظرم شما هیچ مطالعه تاریخی نداشتید، بهتر نیست در موردی که اطلاعات ندارید نظر ندید