نظر Alireza Miller برای کتاب بالگرد شناسی

بالگرد شناسی
خلیل کولیوند، زهرا قلخاتباز
(۲۲ رای)
Alireza Miller
۱۳۹۹/۱۱/۲۴
زبان راحت و محتوای کلی
هیچ پاسخی ثبت نشده است.