نظر Khalil N.P برای کتاب شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی

شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی
کورتیس لئون، پوراندخت رمدانی
(۴۵ رای)
Khalil N.P
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
در ساحل یونان که گفته شده یک میلیون ایرانی جمع شدند تا با یونانی‌ها بجنگند یک نکته‌ی مهم این است که اگر افراد به یکدیگر بچسبند و جایی برای تکان خوردن حتی یک نفر هم نباشد نمی‌توان در آن ساحل و تمامی نواحی اطراف آن حتی 50 هزار نفر را جمع آوری کرد! یونانیان و غربی‌ها با توجه به وضعیت تکنولوژی فعلی و عکس برداری‌های ماهواره‌ای و مقیاس سنجی و نقشه برداری‌های دقیق زمین‌ها و اراضی هنور هم به توهم‌های گذشتگان خود وفادار هستند!
یونانی‌ها در آن زمان وحشی‌هایی بودند که چشم طمع به نواحی ترکیه فعلی و مستعمره‌های ایران داشتند، هرگز عددی نبودند که ایرانیان لشکری میلیونی برای آنان فراهم کنند! حتی تا هزار سال بعد از این واقعه که جمعیت‌ها بسیار پراکنده شدند و افزایش یافتند هم در بزرگترین نبرد‌ها بر روی زمین و بین بزرگترین کشور‌ها، لشکر‌ها بیش از چند صد هزار نفر نبودند و تجهیز و فراهم کردن لشکر میلیونی چیزی شبیه به افسانه می‌ماند. حتی در زمان الان هم کاری بسیار سخت و دشوار است، حتی برای آمریکای فعلی.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.