نظر Marjan Shnia برای کتاب صوتی خشم و هیاهو

خشم و هیاهو
ویلیام فاکنر، بهمن شعله ور
۳۰ رای
Marjan Shnia
۱۳۹۹/۱۱/۲۸
داستان سختی بود برای فهمش باید در آن تأمل بسیار کرد
هیچ پاسخی ثبت نشده است.