نظر مهدی ثابت زاده برای کتاب چطور یک طرح کسب و کار بنویسیم

چطور یک طرح کسب و کار بنویسیم
الکس جنادینیک، مرجان شمیل شوشتری
(32 رای)
مهدی ثابت زاده
۱۳۹۹/۱۲/۱۵
کتاب راهنما خوبی هست
هیچ پاسخی ثبت نشده است.