نظر شعله رمدانی برای کتاب بال های شکسته

بال های شکسته
جبران خلیل جبران، مهدی سرحدی
(۲۰ رای)
شعله رمدانی
۱۳۹۵/۹/۷
ترجمه بینظیری هم داره
هیچ پاسخی ثبت نشده است.