نظر مریم صادقی برای کتاب رساله حدود و قصاص و دیات

رساله حدود و قصاص و دیات
محمدباقر مجلسی، علی فاضل
(138 رای)
مریم صادقی
۱۳۹۵/۱۰/۲۶
کتاب مفیدی است
هیچ پاسخی ثبت نشده است.