نظر سارا آقامحمدی برای کتاب Three Ghost Stories (داستان 3 شبح)

Three Ghost Stories (داستان 3 شبح)
چارلز دیکنز
(۲۷۰ رای)
سارا آقامحمدی
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
چرا ترجمه شدش رو نذاشتین. ترجمه شده ارو پولی میکنین
Melika ♡F.M.B♡
۱۳۹۶/۶/۹
اینجوری بدون ترجمه بهتره: -)