نظر فربد غفاری طاری برای کتاب صوتی انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا
ویکتور فرانکل، امیر لاهوتی
۴۰۳ رای
فربد غفاری طاری
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
صدای گوینده عالی کتابی سنگین و مفهومی
هیچ پاسخی ثبت نشده است.