نظر سهیل شریفی برای کتاب آمادگی جسمانی و استعدادیابی در ورزش ویژه مربیان و ورزشکاران

آمادگی جسمانی و استعدادیابی در ورزش ویژه مربیان و ورزشکاران
مهران فقیه سلیمانی، مجید محمدی
۲۲ رای
سهیل شریفی
۱۳۹۶/۲/۴
هیچ پاسخی ثبت نشده است.