نظر Hatam Hoseini برای کتاب دا: خاطرات سیده زهرا حسینی

دا: خاطرات سیده زهرا حسینی
سیده زهرا حسینی
۲۳۰ رای
Hatam Hoseini
۱۳۹۶/۲/۷
سلام کتاب دا را دو بار خوانده‌ام در حین خواندن خود را در آن صحنه‌های مبارزه حس میکردم چه خوب است جاوانان ما این کتاب‌ها را مطالعه کنند واستقامت زنان شیردل ایرانی را بدانند که در هر زمان وهم اکنون آماده دفاع از میهن خود بوده اند، زهرا حسینی نمونه‌ای از یک زن ایرانی با غیرت است که در طول تاریخ همراه مردان ایرانی مردانه مبارزه و مقاومت کردند.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.