نظر سوگند رستم زاده برای کتاب صدای تو خوبست

صدای تو خوبست
رضا حاجی آبادی
(۱۹۱ رای)
سوگند رستم زاده
۱۴۰۰/۱/۱۲
کاراش عالین من دوست داشتم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.