نظر بهرام خوش رو برای کتاب صوتی کارآفرینی به روش دارن هاردی

کارآفرینی به روش دارن هاردی
دارن هاردی، نسرین جعفری
(25 رای)
بهرام خوش رو
۱۴۰۰/۱/۱۹
این کتاب عالی است
با تشکر از آقا میلاد فتوحی
دو کتاب اثر مرکب و کارافرینی، دارن هاردی اصول و شالوده نحوه پیشرفت است.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.