نظر فاطمه بهمنی برای کتاب صوتی انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا
ویکتور فرانکل، امیر لاهوتی
۴۰۶ رای
فاطمه بهمنی
۱۴۰۰/۱/۱۹
معنای زندگی در درد و رنج نهفته است.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.