نظر رامش رضاخانی برای کتاب تماس کوانتومی

تماس کوانتومی
ریچارد گوردون، جمشید هاشمی
(۵۵ رای)
رامش رضاخانی
۱۴۰۰/۱/۲۲
انرژی درمانی را توضیح میدهد
من کلاس خود دکتر ارام مترجم را گذرانده بودم
زیاد این کتاب به دردم نخورد
هیچ پاسخی ثبت نشده است.