نظر احمدرضا مساح چهارسوقی برای کتاب تجسم خلاق

تجسم خلاق
شاکتی گواین، مژگان مقتدری
(۲۶۱ رای)
احمدرضا مساح چهارسوقی
۱۴۰۰/۱/۲۳
واقعاً کتاب عالی.... کتابی که نور امید را در دل انسان روشن میکنه
هیچ پاسخی ثبت نشده است.